افزونه Ban Hammer

فناوری

جلوگیری از ثبت نام با ایمیل های یک بار مصرف

جلوگیری از ثبت نام با ایمیل های یک بار مصرف   اگر در سایت وردپرسی خود با مشکل ثبت نام…
بستن