غیر فعال کردن ورود با ایمیل در وردپرس

آموزش طراحی سایت

غیرفعال کردن قابلیت ورود با ایمیل در وردپرس

غیرفعال کردن قابلیت ورود با ایمیل در وردپرس   دانلود افرونه  No Login by Email Address یکی از ویژگی ها و…
بستن